Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 4 kw. 2020 CD

255  cena netto: 207,32 
Ilość:
Dodaj do koszyka
Ocena: 0 na 5 (opinii: 0) DODAJ OPINIĘ
negocjuj cenę

Produkt

Producent Sekocenbud
Kod producenta SK203CDIK

Specyfikacja

Forma dostawy Produkt dostarczany jest na nośniku CD
Rok (wydania) 2020
Przeznaczenie Kosztorys metodą mieszaną, kosztorys szczegółowy
Liczba stanowisk 1
Zastosowanie Do domu
Do firmy
Informacje kwartalne zawierają rynkowe ceny materiałów i pracy sprzętu budowlanego, rynkowe stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym i regionalnym oraz rynkowe narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku. Służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową i rozliczeń w kosztorysach powykonawczych. Informacje o cenach czynników produkcji RMS ukazują się w połowie każdego kwartału.
 
Zestaw zawiera: 
  • Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB 
  • Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME 
  • Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI 
  • Informacja o stawkach robocizny kosztorys. oraz cenach pracy sprzętu bud. IRS.
 
IMB
 
Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB
 
Zeszyt składa się z dwóch działów:
 
Dział A zawiera pochodzące z notowań minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów budowlanych oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu.
Dla każdego materiału podawane są następujące informacje: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (minimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z kosztami zakupu).
 
Dział B zawiera ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów budowlanych. Są to głównie materiały stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Ceny materiałów budowlanych producentów i przedstawicieli handlowych zawierają następujące informacje: nazwę producenta lub przedstawiciela handlowego, nazwę asortymentu materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.
 
IMI
 
Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI
 
Zeszyt składa się z dwóch działów:
 
Dział A zawiera pochodzące z notowań minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu.
Dla każdego materiału podawane są następujące informacje: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (minimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z kosztami zakupu).
 
Dział B zawiera ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów instalacyjnych. Są to głównie materiały stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zawierają następujące informacje: nazwę producenta lub przedstawiciela handlowego, nazwę asortymentu materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.
 
IME
 
Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME 
 
Zeszyt składa się z dwóch działów:
 
Dział A zawiera pochodzące z notowań minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów elektrycznych oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu.
Dla każdego materiału podawane są następujące informacje: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (minimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z kosztami zakupu).
 
Dział B zawiera ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to głównie materiały stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Ceny materiałów elektrycznych producentów i przedstawicieli handlowych zawierają następujące informacje: nazwę producenta lub przedstawiciela handlowego, nazwę asortymentu materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.
 
IRS
 
Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS
 
Informacje o cenach, stawkach i wskaźnikach narzutów są publikowane w następujących częściach:
 
Część I - STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ:
Rozdział 1. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej w województwach – minimalne, maksymalne i średnie stawki robocizny kosztorysowej dla:
  • stolic województw,
  • pozostałych miejscowości w tych województwach,
  • województw ogółem.
Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.
 
Rozdział 2. Stawki robocizny kosztorysowej w skali kraju - średnie krajowe stawki robocizny obliczone metodami statystycznymi na podstawie notowań w poszczególnych regionach, wraz z notowanymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi. Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.
 
Rozdział 3. Stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach – minimalne, maksymalne oraz najczęściej występujące wartości w ok. 70 wybranych miastach Polski. Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.
 
Część II – KALKULACYJNE WSKAŹNIKI NARZUTÓW:
Rozdział 1. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu - WKz- informacje o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, obliczonych na podstawie notowań w poszczególnych regionach i przedstawione (w %) dla pięciu rodzajów robót: budowlanych-inwestycyjnych, budowlanych-remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i inżynieryjnych. Wskaźniki narzutów publikowane są w trzech wartościach: minimalnej, maksymalnej i średniej w skali kraju.
 
Rozdział 2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich WKp- informacje o wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich (w %), publikowane analogicznie do wskaźników narzutów kosztów zakupu - zarówno w podziale na rodzaje robót, jak i wartości minimalne, średnie i maksymalne.
 
Rozdział 3. Wskaźniki narzutów zysku – Z - informacje o wskaźnikach narzutów zysku (w %), publikowane w tabelach, w układzie analogicznym do Rozdziałów 1 i 2.
 
Część III - CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO:
Dział A - obejmuje ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego, wymagającego obsługi etatowej.
 
Dział B - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego lekkiego, nie wymagającego obsługi etatowej.
 
Dział C - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego firm, świadczących usługi sprzętowe; przede wszystkim dot. nowoczesnego sprzętu i urządzeń do wykonywania robót budowlanych.
 
Część IV - KOSZTY JEDNORAZOWE SPRZĘTU BUDOWLANEGO:
Rozdział 1 - zawiera koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w jedną stronę (np. z bazy na plac budowy)
 
Rozdział 2 - zawiera zagregowane koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w obie strony tj. z bazy na plac budowy i z powrotem. Agregacja kosztów w tym rozdziale polega na ich przedstawieniu dla kolejnych przedziałów odległości transportowych. W tabeli określone są koszty dla 6 przedziałów odległości transportowych (od 5 do 50 km).

Opinie o Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 4 kw. 2020 CD

zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Dodaj opinię o produkcie
Uwaga!
Podaj imię lub nick (informacja ta będzie publikowana przy ocenie):*
Podaj adres e-mail (informacja ta nie będzie nigdzie publikowana):*
Temat:*
* pola wymagane Dodaj opinię
Zobacz również
Ostatnio oglądane