Analizy wielowymiarowe

Analizy wielowymiarowe (multidimensional analysis) to technika analizy danych, która pozwala na badanie złożonych związków pomiędzy wieloma zmiennymi jednocześnie. W przeciwieństwie do tradycyjnych analiz, które operują na jednym wymiarze danych, analizy wielowymiarowe pozwalają na uwzględnienie wielu wymiarów jednocześnie, co pozwala na lepsze zrozumienie struktury i relacji w danych.

Te analizy są szczególnie przydatne w przypadku danych, które posiadają wiele wymiarów lub cech, takich jak dane dotyczące sprzedaży, magazynowania, czy demograficzne. Techniki analizy wielowymiarowej obejmują m.in. analizę wielowymiarową, analizę skupień, analizę składowych głównych i analizę czynnikową.

W biznesie, analizy wielowymiarowe mogą być wykorzystywane do identyfikacji wzorców, trendów oraz związków pomiędzy różnymi zmiennymi, co może prowadzić do lepszych decyzji biznesowych oraz odkrywania nowych możliwości i strategii.