Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2021 CD

164  cena netto: 133,33 
Ilość:
Dodaj do koszyka
Ocena: 0 na 5 (opinii: 0) DODAJ OPINIĘ
negocjuj cenę

Produkt

Producent Sekocenbud
Kod producenta SK211CDBS

Specyfikacja

Forma dostawy Produkt dostarczany jest na nośniku CD
Rok (wydania) 2021
Przeznaczenie Kosztorys uproszczony, kosztorys metodą mieszaną
Liczba stanowisk 1
Zastosowanie Do domu
Do firmy
Biuletyny cen robót scalonych mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Zestaw składa się z trzech, kwartalnie wydawanych zeszytów:
 • Biuletyn cen asortymentów robót BCA
 • Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD
 • Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP

BCA
 
Biuletyn Cen Asortymentów Robót - BCA zawiera tablice cen jednostkowych robót zagregowanych.
 
Ceny jednostkowe asortymentów robót zagregowanych mogą mieć zastosowanie przy:
 • szacowaniu wartości zamówienia za roboty budowlane, tj
 • planowanych kosztów robót budowlanych,
 • kosztorysów inwestorskich,
 • sporządzaniu metodą uproszczoną kosztorysów ofertowych,
 • szacowaniu wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie,
 • analizie i porównaniu cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju,
 • waloryzacji cen oraz wynagrodzenia na roboty budowlane.
 
BCD
 
Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD
Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD) zawiera informacje cenowe, umożliwiające obliczanie wartości inwestycji na etapie jej przygotowania, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.
 
W wydawnictwie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Pozycje BCD, nazywane robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące, nie ujęte w wydzielonych pozycjach. Nie są one przekazywane Zamawiającemu; są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
Ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, wydawnictwo umożliwia ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.
 
Dokumentami pozwalającymi na opracowanie cen jednostkowych robót w ujęciu systemowym są:
 • klasyfikacja robót drogowych - opracowanie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • klasyfikacja robót mostowych - opracowanie - OWEOB „Promocja”, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • projekt klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych - opracowanie - OWEOB „Promocja”,
 • specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych,
 • opisy robót kolejowych i tramwajowych - według danych stosowanych w praktyce budowlanej,
 • dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia z obszaru budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego.
 
Biuletyn cen robót drogowych i mostowych stanowi podstawę do:
 • sporządzania kosztorysów inwestorskich - w przypadku zgodności zakresu i jakości planowanych robót z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych,
 • sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych, modernizację lub remont istniejących dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych,
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych,
 • rozliczania wykonanych robót budowlanych, wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe – przez rzeczoznawców - majątkowych w podejściu kosztowym,
 • wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności).
 
BCP
 
Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP
 
Biuletyn służy do obliczania wartości robót, dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do:
 • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, na potrzeby:
 • określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
 • planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
 • szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych, opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,
 • przygotowywania ofert przez wykonawców robót,
 • rozliczania wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
 • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do celu wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • szacowania przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.
 
Biuletyn cen (BCP) na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod CPV: dział 45, grupa robót 1) podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:
 • Rozebrania obiektów kubaturowych,
 • Rozebrania budowli inżynieryjnych,
 • Rozebrania obiektów sieciowych,
 • Rozebrania obiektów małej architektury,
 • Robót ziemnych przygotowawczych,
 • Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenia, badanie gruntu,
 • Wywiezienia gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienia materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.

Opinie o Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2021 CD

zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Dodaj opinię o produkcie
Uwaga!
Podaj imię lub nick (informacja ta będzie publikowana przy ocenie):*
Podaj adres e-mail (informacja ta nie będzie nigdzie publikowana):*
Temat:*
* pola wymagane Dodaj opinię
Zobacz również
Ostatnio oglądane