2023-05-18 22:44:44

Nitro PDF Pro 14 - Najnowsza wersja jako najlepsza alternatywa dla Adobe Acrobat

Nitro PDF jest programem do tworzenia, edytowania, konwertowania i udostępniania plików PDF. Jest to wszechstronne narzędzie do pracy z plikami PDF, które oferuje wiele przydatnych funkcji.

Oto niektóre z głównych funkcji programu Nitro PDF:

 • Tworzenie plików PDF: Nitro PDF umożliwia tworzenie plików PDF z różnych źródeł, takich jak dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, strony internetowe i wiele innych. Można również tworzyć puste strony lub łączyć kilka plików PDF w jeden.
 • Edycja plików PDF: Program pozwala na dokonywanie różnego rodzaju edycji plików PDF. Można dodawać, usuwać i modyfikować tekst, obrazy, grafiki oraz inne elementy zawarte w dokumencie. Istnieje również możliwość zmiany układu strony, rozmiaru i orientacji.
 • Konwertowanie plików: Nitro PDF umożliwia konwertowanie plików PDF na inne popularne formaty, takie jak dokumenty tekstowe (np. Microsoft Word), arkusze kalkulacyjne (np. Microsoft Excel), obrazy (np. JPEG, PNG) i wiele innych. Można również przekształcić pliki innych formatów na PDF.
 • Komentowanie i adnotacje: Program umożliwia dodawanie komentarzy, notatek, znaczników, adnotacji i zakładek do plików PDF. Można również tworzyć interaktywne formularze PDF z polami do wprowadzania tekstu, listami wyboru i przyciskami.
 • Podpisy elektroniczne: Nitro PDF pozwala na dodawanie podpisów elektronicznych do plików PDF, co jest szczególnie przydatne w przypadku dokumentów wymagających autoryzacji i uwierzytelnienia.
 • Zabezpieczanie i uwierzytelnianie: Program umożliwia stosowanie różnych zabezpieczeń dla plików PDF, takich jak hasła, szyfrowanie i ograniczenia dostępu. Można również nakładać oznaczenia wodne i cyfrowe podpisy, aby zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów.
 • Udostępnianie i współpraca: Nitro PDF umożliwia udostępnianie plików PDF za pomocą linków udostępniania lub integracji z usługami chmurowymi, takimi jak Dropbox, OneDrive czy Google Drive. Program umożliwia również współpracę nad plikami PDF, umożliwiając innym osobom komentarze, edycję i recenzję.


Najważniejsze zmiany:

 • Odkryj przeprojektowany interfejs użytkownika i ciesz się łatwiejszą, bardziej intuicyjną nawigacją.
 • Narzędzia ułatwień dostępu: Korzystaj z nowych narzędzi ułatwień dostępu, aby Twoje dokumenty PDF były dostępne i zgodne z WCAG 2.1 i PDF/UA. Aby dostosować zawartość plików PDF do czytników ekranu i innych technologii wspomagających, możesz teraz: Zdefiniuj strukturę dokumentu za pomocą automatycznego i ręcznego tagowania Ustaw język dokumentu i znaczników Ustaw logiczną kolejność czytania Osadź czcionki Oznacz swój dokument jako zgodny z PDF/UA
 • Optyczne rozpoznawanie znaków dla tradycyjnego chińskiego: Możesz teraz używać OCR dla tradycyjnego języka chińskiego. Należy pamiętać, że język OCR jest dystrybuowany jako osobny pakiet OCR, który należy zainstalować na Nitro PDF Pro.
 • Ulepszona lokalizacja Aby poprawić jakość Twojej lokalizacji, naprawiliśmy problemy związane z formatowaniem, brakującymi słowami i przekierowaniami.


Nowe funkcje i ulepszenia w Nitro Pro 14:

 • Narzędzie wdrażania teraz wyświetla numer wersji w lewym dolnym rogu, co pomaga klientom zidentyfikować, czy używają zalecanej wersji.
 • Wybrany w Narzędziu wdrażania język sprawdzania pisowni innego niż angielski jest teraz zachowany w Nitro PDF Pro.
 • Poprawiono dokładność obszaru zacierania podczas zacierania obszarów, które zawierają linie wykraczające poza zamierzone obszary zacierania.
 • Poprawiono obsługę renderowania znaczników wyboru utworzonych z niestandardowych czcionek w dokumencie PDF. Jeśli dokument PDF zawierający zakładki zostanie podzielony na wiele plików PDF, nazwy zakładek nie będą już miały podkreślników na początku, co miało miejsce w niektórych konkretnych przypadkach.
 • Poprawiono obsługę hiperłączy w dokumencie PDF, które nie są poprawnie zgodne ze specyfikacją PDF. Nitro PDF Pro teraz dostosowuje się do błędnych łączy, umożliwiając ich działanie bez wpływu na podstawowy problem.
 • Wstawianie nowej strony nie powoduje już usunięcia wcześniej zapisanych zakładek.
 • Użycie narzędzia Zastąp do zamiany określonych stron w pliku PDF nie powoduje już usunięcia adnotacji i zapisanych zakładek.
 • Nie będzie już występować awaria eksploratora systemowego (explorer.exe) dla użytkowników.
 • Nie będą już występować problemy z uwierzytelnianiem usług takich jak Nitro Sign czy inne usługi firm trzecich, takie jak iManage.
 • Naprawiono problem z przełączaniem się między poszczególnymi warstwami dokumentu PDF.
 • Nitro PDF Pro teraz wyświetla błąd, jeśli do dokumentu zostanie dodany nieprawidłowy adres URL.
 • Pieczątki w dokumentach PDF nie są już zniekształcane, gdy są zapisywane w formacie PDF/A-2b. Używanie dodatku Outlook do konwersji e-maila na format PDF/A-1b tworzy dokument zgodny z formatem PDF/A-1b. Pola formularzy wyświetlające czasy poprawnie wyświetlają godzinę po południu w formacie 'HH:MM tt'.
 • Polecenie Zapisz jako teraz działa również dla nazwy folderu zawierającej znak ampersanda (&).
 • Dokumenty wypełnione i niezmodyfikowane w DocuSign nie są już wyświetlane jako zmodyfikowane.
 • Nitro PDF Pro może teraz otwierać dokumenty PDF z poufnymi etykietami Office 365.
 • Rozwiązano problem z ochroną hasłem zeskanowanego dokumentu PDF. Nitro PDF Pro nie będzie już pozostawał w trybie czytnika po zalogowaniu się użytkownika podczas połączenia z serwerem proxy.
 • Podczas korzystania z serwera proxy Nitro PDF Pro nie będzie już zawieszać się, gdy użytkownik zaloguje się do Nitro Sign.
 • Naprawiono awarie uruchamiania Nitro PDF Pro w wersji 13.70.4.50.
 • Rozwiązano problemy uniemożliwiające użytkownikom dostęp do aplikacji Office 365, gdy obowiązywała zasada dostępu warunkowego.

 

AUTOR WPISU

Krzysztof Kuźmińczuk

Podziel się:
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię