2023-08-30 09:28:48

Jak dostosować niestandardowego klienta AnyDesk?

Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób dostosować oprogramowanie AnyDesk do własnych potrzeb, używając generatora niestandardowych klientów na stronie my.anydesk.com.

Uwaga: Aby stworzyć własnego klienta AnyDesk, wymagana jest licencja Standard, Advanced oraz Ultimate.

Generator niestandardowego klienta
Dzięki generatorowi niestandardowego klienta użytkownik otrzymuje szeroki zakres możliwości związanych z dostosowaniem AnyDesk. Możliwe jest tworzenie klientów, które można uruchomić na wybranych typach urządzeń i udostępnianie linków do ich pobrania np. na swojej stronie internetowej.`

 

Aby utworzyć nowego, własnego klienta AnyDesk, w pierwszej kolejności zaloguj się na swoim koncie na my.anydesk.com i wybierz zakładkę Files. Następnie kliknij przycisk Create new custom AnyDesk client, by stworzyć nowego klienta.

Anydesk

Jakie systemy i platformy są wspierane?
Własnego klienta programu AnyDesk można stworzyć dla systemu Windows, macOS, Linux, Android, Raspberry Pi oraz FreeBSD. Archiwum tarball jest obsługiwane wyłącznie w systemie Linux. Debian lub inne typy pakietów nie są jeszcze obsługiwane.

Anydesk

Typ klienta
Ustaw typ klienta wyłącznie na połączenia wychodzące (outgoing)/przychodzące (incoming) lub oba kierunki sesji. Dzięki temu możesz zdefiniować różne role i dostosować do nich oprogramowanie. Może ono pełnić np. moduł wsparcia, moduł klienta lub być skonfigurowane do działania w jeszcze innych sytuacjach.

Anydesk

Opcje i dostosowywanie Na ekranie konfiguracji możesz też wybrać i dostosować dodatkowe opcje.


Wyjaśniamy je poniżej:

  • Wyłączenie książki adresowej (Disable address book) - ukryje wpis książki adresowej w niestandardowym kliencie tak, że nie będzie on już dostępny.
  • Wyłączenie portu nasłuchiwania TCP (Disable TCP Listen Port) – opcja ta pozwala uniknąć powiadomienia zapory Windows związanej z zapytaniem o nasłuchiwanie. Możliwości linii bezpośredniej zostaną ograniczone.
  • ​Zezwalaj na połączenia w tle (Allow connections in the background) – zezwala na żądania sesji, gdy główne okno programu jest zminimalizowane. Gdy opcja ta jest wyłączona, interaktywny dostęp jest możliwy tylko w przypadku, gdy główne okno jest aktywne.
  • Automatyczna rejestracja aliasu (Automatically register Alias) - ustawia nazwę hosta urządzenia jako alias.
  • Przypisz licencję (Assign to license) – automatycznie przypisuje tworzonego klienta do Twojej licencji. 
  • Dodaj do książki adresowej (Add to address book) - Automatycznie dodaje klientów do książki adresowej określonej przy pierwszym uruchomieniu. Dzięki temu upraszcza proces wdrażania. 
  • Wstępnie ustawione hasło (Preset Password) – pozwala na wstępne ustawienie hasła do klienta dla funkcji nienadzorowanego dostępu. 
  • Żądanie uprawnień przy uruchamianiu -  jeśli funkcja ta jest włączona, niestandardowy klient AnyDesk wyświetli okno dialogowe UAC w celu uzyskania uprawnień administratora. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona, ponieważ niektórzy użytkownicy nie mają hasła do konta administratora lub mogą być poirytowani wyskakującym oknem dialogowym. Ustawienie to jest wymagane dla niektórych funkcji. 
  • Lista kontroli dostępu (Access Control List) – dzięki temu możesz wpisać na listę dozwolonych wybrane identyfikatory lub nazwy. Kolejne identyfikatory i aliasy należy oddzielić średnikiem (;). Tylko podmioty pasujące do tej listy będą mogły żądać sesji. Użyj tej opcji, aby zabezpieczyć dostęp.
  • Nazwa programu (Program name) - w przypadku instalowalnych klientów AnyDesk możesz określić unikatową nazwę wyświetlaną w menu startowym, panelu sterowania itp. Użyj nazwy swojej firmy lub unikalnego skrótu.


Anydesk

Ikona aplikacji i logo
W swoim kliencie AnyDesk możesz też dostosować ikonę oraz logo wyświetlane na ekranie głównym aplikacji. Możesz wgrać obraz w formacie JPEG lub PNG. Rozmiar grafiki zostanie automatycznie przeskalowany. Producent programu rekomenduje obrazy w formacie PNG o rozdzielczości 200x40 pikseli. W przypadku klientów przeznaczonych dla systemu Windows możliwe jest wybranie koloru ikony, np. w celu łatwego odróżnienia różnych klientów.

Anydesk

Dostosuj własny tekst
Dostosuj nazwy dla głównego okna lub wybierz opcję dodania klauzuli wyświetlanej przy pierwszym uruchomieniu, którą można zaakceptować lub odrzucić.

Anydesk

Serwer Proxy
Ustawienia i dane uwierzytelniające do serwera proxy mogą być wstępnie ustawione w niestandardowym kliencie. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku hasło będzie osadzone w aplikacji.

Anydesk

Publiczny link
Dostęp do klientów niestandardowych jest ograniczony do właściciela konta w witrynie my.anydesk.com lub może być publiczny. Publicznie dostępne wersje klientów otrzymują unikatowy adres URL dostępny bez logowania. Adres URL nigdy się nie zmienia, nawet po wprowadzeniu zmian w konfiguracji klienta. Użytkownicy pobierający klienta niestandardowego zawsze otrzymują najnowszą dostępną wersję. Automatyczna aktualizacja nie jest jeszcze obsługiwana w klientach niestandardowych. Zamiast tego w oknie głównym wyświetlane jest powiadomienie.

Anydesk

Ustawienia zaawansowane
Powyższe ustawienia nie są jedynym sposobem dostosowywania AnyDesk. Dostępnych jest znacznie więcej opcji konfiguracyjnych. Można nadpisać ustawienia (overwrite settings), co oznacza, że nie ma możliwości ich zmiany w AnyDesk lub zmienić ustawienia domyślne (default settings), których AnyDesk używa. W przypadku funkcji związanych z bezpieczeństwem należy zawsze używać opcji nadpisania.
 

Program AnyDesk obsługuje następujące języki:

      angielski – en

      ukraiński – uk

      słowacki – sk

      polski – pl

      włoski – it

      estoński – et

      koreański – ko

      hiszpański – es

      czeski – cs

      japoński – ja

      fiński – fi

      portugalski (Brazylia) – pt-br

      grecki – el

      holenderski – nl

      francuski – fr

 

Funkcja

Klucz i wartość

Nadpisz domyślny język (patrz inf. poniżej)

ad.ui.lang=en

Wyłącz komentowanie przy zamykaniu sesji

ad.ui.comment_session=false

Wyłączenie urządzenia wejścia (mysz/klawiatura)

ad.security.control_input=false

Wyłączenie schowka

ad.security.sync_clipbrd=false

Zakaz zdalnego nagrywania sesji

ad.security.record_session=false

Zakaz lokalnego nagrywania sesji

ad.recording.auto_start=false

Wyłączenie wyświetlania informacji o systemie

ad.security.sysinfo=false

Rozpoczynaj nowe sesje w trybie pełnoekranowym       

ad.image.insta_fullscreen=true

Automatyczna rejestracja aliasów do przestrzeni nazw

ad.anynet.register.add_to_namespace=true

 

AUTOR WPISU

Krzysztof Kuźmińczuk

Podziel się:
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię