Upgrade z ArCADia-START 6 do ArCADia LT 10

485,85  cena netto: 395 
Ilość:
Dodaj do koszyka
Ocena: 0 na 5 (opinii: 0) DODAJ OPINIĘ
Zadaj pytanie

Produkt

Producent ArCADiasoft

Specyfikacja

Forma dostawy Dostawa programu następuje na podany w zamówieniu e-mail. Przedmiot dostawy to numer seryjny oraz link do programu.
Czas obowiązywania licencji Licencja jest wieczysta do zakupionej wersji programu
Platforma Windows 10, 8.1, 8, 7,Vista 32-64 bit
Wersja językowa polska
Liczba stanowisk 1
Zastosowanie Do użytku prywatnego oraz komercyjnego np: (w firmie).
Ważna informacja Po dokonaniu zamówienia należy na adres sklepu przesłać licencje z wersji obecnie posiadanej programu

ArCADia LT to funkcjonalny, łatwy w obsłudze i intuicyjny program CAD, umożliwiający tworzenie dokumentacji 2D i zapis plików w formacie DWG 2013. Aplikacja ta jest podstawowym narzędziem graficznym dla szeroko rozumianej branży budowlanej.

Funkcje bazowe systemu ArCADia:

PORÓWNYWARKA DOKUMENTÓW:

 • Funkcja systemu ArCADia BIM służąca do porównywania projektów w systemie ArCADia i znajdowania różnic między nimi.

 

SCALARKA DOKUMENTÓW:

 • Narzędzie pozwalające zawrzeć w jednym dokumencie kilka projektów różnych instalacji.

 

ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

 

WPROWADZANIE:

 • Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.

 

ŚCIANY:

 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian.
 • Wbudowany katalog mat. budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
 • Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów i dachu) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła.

 

OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.
 • Możliwość zdefiniowania występu parapetu od krawędzi ściany na zewnątrz (od strony opisu) i wewnątrz pomieszczenia. Definiowana jest także grubość parapetu.
 • Możliwość wyłączania parapetu w oknach.

 

STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji).

 

ArCADia-STROPY TERIVA:

 • Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny, niezbędne do wykonania stropu.
 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych.

 

Pomieszczenia:

 • Automatycznie tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych.
 • Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane jest jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie.
 • Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru.

 

PODCIĄGI:

 • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów, jak i strzemion.

 

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym, okrągłym i eliptycznym.

 

KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
 • Nowe kształtki kominowe.

 

SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Nowy wygląd schodów monolitycznych ze stopnicą lub ażurowych z policzkami. Możliwość wyboru elementów stopnia i ich wyglądu.

 

TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych zapisanych w formacie DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenie kolizji w projekcie.

 

WIDOK 3D:

 • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać, np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
 • Zapis aktualnej sceny jako plik w formacie bmp, jpg lub png.

Opinie o Upgrade z ArCADia-START 6 do ArCADia LT 10

zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Dodaj opinię o produkcie
Uwaga!
Podaj imię lub nick (informacja ta będzie publikowana przy ocenie):*
Podaj adres e-mail (informacja ta nie będzie nigdzie publikowana):*
Temat:*
* pola wymagane Dodaj opinię

ELEMENTY POMOCNICZE:

Osie modularne:

 • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.

 

Tabelki:

 • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
 • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
 • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.

 

Szablony:

 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych typów, wysokości itp.).
 • Menadżer typów zarządzający typami używanymi w dokumencie i istniejącymi w bibliotece globalnej. Od teraz w szablonach można zapisywać jakie typy obiektów będą używane.

 

Układy:

 • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Zapisują się wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach.

 

Biblioteka typów:

 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu.
 • Modyfikacja biblioteki podczas projektowania poprzez zapis tworzonych typów.
 • Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu.

 

Wymiarowanie:

 • Liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.

 

Zestawienia:

 • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji.
 • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami.
 • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
 • Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego).
 • Nowy edytor tekstu ArCADia-TEXT, który uruchamiany jest przy eksporcie do pliku rtf. 
 • Możliwość edycji i korekty zestawień jeszcze przed zapisem, wydruk, dodanie, np. loga. ArCADia-TEXT zapisuje do formatów: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF.
 • Komunikacja z innymi systemami:
 • Eksport projektu w formacie XML.

 

OBIEKTY:

 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
 • Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Wprowadzanie obiektów 2D i 3D z zadaniem kąta w osi X podczas wstawiania.
 • Możliwość obrotu obiektów w osiach X i Y,  zmiana symbolu na rzucie na żądanie.

 

KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia):

 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w widoku 3D.

 

Silnik graficzny
W programie ArCADia LT można rysować i edytować płaskie dokumentacje, wczytywać podkłady rastrowe (np. mapy geodezyjne), opisywać rysunki czcionkami TrueType lub SHX, można wprowadzać bloki z innych dokumentów oraz w prosty i intuicyjny sposób drukować przygotowaną dokumentację.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

Intuicyjny interfejs pozwalający na pracę we współrzędnych lub wprowadzanie danych przy pomocy długości i kątów. Pasek poleceń zmienia się w różnych fazach wprowadzania rysunku i modyfikacji udostępniając najbardziej potrzebne (w danym momencie) opcje pomocnicze. Wyselekcjonowanie najważniejszych w rysowaniu funkcji pozwoliło na wprowadzenie opcji w uporządkowany i nieskomplikowany sposób. Dodatkowo umieszczenie na dole ekranu najważniejszych opcji (włączanie i wyłączanie siatki, funkcje Orto, punkty zaczepienia, okno Menadżera projektu, Widoku 3D i opcje modyfikacji szaty graficznej programu ułatwiają i przyspieszają komunikację z programem, a tym samym pracę nad rysunkiem.

RYSOWANIE:

 • Tworzenie dowolnych płaskich projektów za pomocą podstawowych elementów rysunkowych: linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów.
 • Edycja elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie i funkcja odsuń odbywa się poprzez zaznaczenie elementu do zmiany, a następnie funkcji wyboru funkcji modyfikacji.
 • Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można dowolnie zakreskowywać poprzez wybór wzoru wskazany w oknie własności elementu.
 • Tworzenie i zapisywanie bloków, czyli grup elementów tworzących określone symbole. Blok jest zapisywany do nowego dokumentu, może być wprowadzony do rysunku zarówno tego, w którym powstał jak i do każdego kolejnego. Każdorazowo przy wprowadzaniu bloku program pyta o skalowanie i ewentualny obrót wprowadzanego symbolu.
 • Opisywanie rysunku tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek technicznych SHX lub czcionek True Type. Tekst jest wprowadzany w dodatkowym oknie wywołanym po włączeniu opcji. Jego wielkość rodzaj czcionki, wyrównanie, itp. elementy definiowane są w oknie wprowadzania tekstu.
 • Wprowadzanie podkładów rastrowych w najpopularniejszych formatach: BMP, JPG, TIF i PNG. Wprowadzone rastry można skalować i przycinać.
 • Można także zmieniać ich jasność, kontrast i przenikanie.

 

DRUKOWANIE:

 • Arkusz wydruku domyślnie umieszczony w obszarze rysunku, w łatwy i czytelny sposób pokazuje co i jak będzie wyglądało na wydruku.
 • Intuicyjny sposób definiowania wielkości arkusza i skali drukowanego rysunku. Opcje programu rozszerzone są o funkcje bazowe sytemu ArCADia BIM, czyli inteligentne obiekty tworzące modele budynków zbudowane z opcji kolejnych modułów branżowych.

Wymagania systemowe programu :

 • Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Pentium i5)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane 8 GB)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GR RAM)
 • system: Windows 10 PL lub Windows 8.1 PL lub Windows 7 PL

Podane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT wraz z innymi składnikami ceny. Nasze towary dostarczamy wyłącznie do Polski.

Dla wersji elektronicznych ESD 
Licencje na program wysyłane są bezpłatnie na wskazany przez klienta adres e-mail.

Dla wersji elektronicznych ESD + Nośnik z programem i licencją
Większość oprogramowania w wersji elektronicznej (jeżeli nie istnieje ich odpowiednik w wersji pudełkowej) może być wysłana również na nośniku sklepu VEBO. Dodatkowo jeżeli zostanie wybrany nośnik przesyłka taka może zostać doręczona za pobraniem Poczty Polskiej lub Kuriera DHL.

Dla wersji pudełkowych BOX
Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy INPOST, Poczty Polskiej oraz Kuriera DHL. Paczki nadawane są jako priorytety, a czas ich dostarczenia wynosi od 24 do 48 godzin.

Paczkomaty INPOST

 • Przedpłata - 9,85 zł brutto


Poczta Polska

 • Przedpłata - 11 zł brutto
 • Pobranie - 16 zł brutto


Poczta Polska - odbiór w punkcie

 • Przedpłata - 11 zł brutto
 • Pobranie - 16 zł brutto


Kurier DHL

 • Przedpłata - 16 zł brutto
 • Pobranie - 20 zł brutto


Możliwe jest również ustalenie indywidualnej formy wysyłki w przypadku większych zamówień.
W przypadku zamówienia klucza elektronicznego wysyłka następuje za pomocą poczty elektronicznej i klient nie ponosi żadnych kosztów.

Zobacz również
Ostatnio oglądane