Marka Tetra4D® rozwinęła się dzięki współpracy niezależnych twórców oprogramowania i Tech Soft 3D, wyłącznego partnera Adobe® odpowiedzialnego za dostarczanie technologii 3D programistom Adobe OEM. Marka Tetra4D jest obecnie w całości własnością Tech Soft 3D, a produkty Tetra4D są oferowane wraz z uzupełniającymi liniami produktów firmy HOOPS. Marka Tetra4D nadal wykorzystuje siłę organizacyjną, innowacje techniczne i wiedzę rynkową, które charakteryzują Tech Soft 3D od momentu jej powstania w 1996 roku.