2017-07-12 10:32:49

Nowa aktualizacja programu Kadry, Płace i ZUS PRO 9.3.0.0

Została wydana nowa aktualizacja dla programu Kadry, Płace i ZUS PRO oznaczona numerem 9.3.0.0. W najnowszej wersji zostały wprowadzone zmiany związane z wprowadzeniem nowego wzorca wydruku świadectwa pracy, który obowiązuje od czerwca 2017 roku.

Kadry i Zus

 

Chcesz złożyć zamówienie?  Skontaktuj się z nami.

 

Kosz aktualizacji:

 • dla Użytkowników wersji 9.2 obowiązuje cena UPDATE (połowa ceny UPGRADE)
 • dla Użytkowników wersji starszych niż 9.2 aktualizacja dostępna jest w cenie UPGRADE.

 

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO wersje dla firm

 • do 10 pracowników, 70zł netto
 • do 20 pracowników, 100zł netto
 • do 50 pracowników, 137,50zł netto
 • do 100 pracowników, 175zł netto
 • do 200 pracowników, 300zł netto
 • do 500 pracowników, 600zł netto

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO wersje dla biur rachunkowych

 • do 10 pracowników / 50 firm, 100zł netto
 • do 10 pracowników / 500 firm, 125zł netto
 • do 20 pracowników / 50 firm, 125zł netto
 • do 20 pracowników / 500 firm, 137,50zł netto
 • do 50 pracowników / 50 firm, 187,50zł netto
 • do 50 pracowników / 500 firm, 218,75zł netto
 • do 100 pracowników / 50 firm, 262,50zł netto
 • do 100 pracowników / 500 firm, 206,25zł netto
 • do 200 pracowników / 50 firm, 450zł netto
 • do 200 pracowników / 500 firm, 525zł netto
 • do 500 pracowników / 50 firm, 900zł netto
 • do 500 pracowników / 500 firm, 1050zł netto

 


Nowości:

 • Nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.06.2017 oraz od 01.07.2017 r.
 • Wzór nowego świadectwa pracy - zgodnego z propozycją wzorca wprowadzonego od 01.06.2017 rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 • Wzorzec umożliwia własną edycję całej treści świadectwa.
 • Przenoszenie na świadectwo pracy okresów pracy tymczasowej ze wskazaniem danych pracodawcy użytkownika. Dokonywane są na podstawie danych zapisanych w bazie w oknie ‘Historia zatrudnienia’ oznaczonych jako praca u pracodawcy użytkownika.  
 • Wydruk wniosku pracownika o wydanie świadectwa pracy. 
 • Dostępne w oknie: ‘Świadectwo pracy’. 
 • Nowe pole ‘Przejęcie art. 23(1) KP’ w oknie: ‘Historia zatrudnienia’.
 • Umożliwia rejestrację danych o okresie pracy w poprzednim zakładzie pracy, gdy zatrudnienie zostało przejęte do nowego zakładu w trybie  art. 23(1) KP – przy czym informacja o przejęciu oraz zarejesrtowane dane poprzedniego zakładu pracy są przenoszone na świadectwo pracy.
 • Nowe pole ‘Praca tymczasowa’ w oknie: ‘Historia zatrudnienia’. 
 • Umożliwia rejestrację informacji o pracy u ‘Pracodawcy użytkownika’ albo ‘w Agencji pracy’ , ze wskazaniem okresu takiej pracy oraz danych adresowych tych rodzajów pracodawcy. Przy czym dane o pracodawcy są przenoszone na świadectwo pracy ze wskazaniem zarejestrowanych informacji.
 • Raport o brakujących świadectwach pracy. Dostępny w oknie ‘Świadectw pracy’ wskazując zakończone przed 01.01.2017 okresy zatrudnienia, dla których w bazie nie zostały zarejestrowane świadectwa pracy.
 • Wydruk porozumienia dotyczącego wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie obowiązywania następnej umowy z pracodawcą.
 • Wydruk o nazwie: ‘Późniejsze wykorzystanie urlopu – porozumienie’ dostępny jest w panelach wydruków w oknach: Umowy o pracę, Urlopy, Świadectwo pracy.
 • Zaświadczenie o wysokości podstawy emerytalno-rentowej.
 • Dostępne w Menu: Prezentacja / Wydruki / Płace / Zaświadczenia, przydatne dla osób zmieniających zatrudnienie w trakcie roku w celu dokumentowania nowemu płatnikowi dotychczas naliczonej podstawy emerytalno-rentowej.
 • Mechanizm obniżania (zerowania) składników płacowych o miesięcznej wysokości w przypadku nieobecności trwających prawie cały miesiąc, a obejmujących wszystkie dni robocze. 
 • W takiej sytuacji program licząc wynagrodzenia zadaje pytanie czy w taki sposób obniżać (zerować) składnik płacowy.
 • Raport wykorzystania ‘Opieka nad dzieckiem z art. 188 KP - Monitor’.
 • Wydruk dostępny Menu: Prezentacja / Raporty / Czas pracy / Urlopy. Wskazuje na stan wykorzystania tej nieobecności w danym roku z uwzględnieniem sposobu jej rozliczenia dziennym albo godzinowym.
 • Zaznaczenie czasu pracy w ewidencji godzinowej w trakcie naliczania płac, w sytuacji, gdy przed naliczeniem płac brak będzie informacji o zarejestrowaniu czasu pracy.
 • Program po zatwierdzeniu proponowanych przez siebie ilości dni pracy proponuje zaznaczenia godzin pracy w ewidencji godzin z uwzględnieniem dni roboczych z kalendarza przypisanego pracownikowi i uzupełniając te dni ilością 8 godzin pracy przeliczonej przez wymiar etatu pracownika.
 • Nowa zawartość słownika ‘Szczegółowa forma prawna’.
 • Przekształcono dotychczasową zawartość dostosowując ją do nowego słownika - dostępnego w oknie: Konfiguracja / Dane firmy - zakładka ‘Inne’.
 • Nowy eksport do SODiR w zakresie pliku WnDv6, 
 • Dostosowany do nowego słownika ‘Szczegółowa forma prawna’.
 • Możliwość wprowadzenia w oknie ‘Nieobecności’ okresów, za które mają zostać naliczone ‘Wyrównania zasiłków…’, pokrywających się z okresami wcześniej wprowadzonych nieobecności.
 • Podpowiadanie w umowach zlecenia typu wynagrodzenia o charakterze wynagrodzenia godzinowego, jako typu domyślnego (podstawowego).

Zmieniono

 • Wydruku ‘Skierowania na badanie’ w zakresie podstawy prawnej.
 • Wyłączono automatyczne podpowiadanie i generowanie ‘Świadectwa pracy’ z uwagi na przedłużenia umów o pracę.
 • Wygląd okna: ‘Historia zatrudnienia’ oraz sposobu funkcjonowania okna (podpowiadania danych) przy ręcznym wprowadzaniu informacji w tym oknie w okresie po dacie zatrudnienia w aktualnym zakładzie pracy – program podpowiada dane o aktualnej firmie i aktualnym stanowisku. 
 • Zmiana generowania w zakresie pola ‘Treść’ oraz wydruku ‘Świadectwa pracy’ dla danych za okres, dla którego generowane jest świadectwo pracy.
 • Przy czym program umożliwia generowanie świadectwa za okresy wcześniejszego zatrudnienia uzupełniając dane na podstawienie informacji w oknie ‘Historia zatrudnienia’ oraz w oknie ‘Dane pracownika’.
 • Prezentowanie danych w oknach o czasie pracy (Obecność / Kartoteka) z uwagi na zmiany w czasie  Kalendarza przypisanego do pracownika.
 • Zmiana sposobu liczenia płac dla osoby o typie ‘Osoba współpracująca’ gdy osoba taka ma naliczane wynagrodzenie jak ‘Pracownik’.
 • Zmiana opisu listy płac umów zleceń dostępnej w oknie ‘Analiza płac’ jako wydruk ‘Lista wynagrodzeń z umów’ – zmiana dotyczy wydruku generowane przy filtrze ‘Widok:’ ustawionym dla wartości = ‘Wszystkie w miesiącu’.
 • Umożliwiono przypisanie większej ilości wzorców kalendarzy dla danego pracownika obowiązujących w jednym miesiącu, z ograniczeniem czasu ich obowiązywania.
 • Sumaryczne dane o godzinach i dniach z kalendarzy obowiązujących w danym okresie pracy prezentowane są w oknie Obecność – Kartoteka oraz uwzględniane są w naliczeniach płacowych.
 • Zmiana sposobu naliczaniu Podstawy zdrowotnej, w sytuacji liczenia wynagrodzeń w okresie płacowym zaznaczonym (w Płace: Definiowanie / Płace pracownika) jako wymagającym stosowania specjalnych zasad naliczania Podstaw ZUS dla ‘Oddelegowania’ do pracy za granicą, gdy następuje uzupełnienie podstaw ZUSowskich do kwot odpowiadających Podstawie ZUS dla osób oddelegowanych oraz gdy przed naliczeniem płacy z tytułu oddelegowania zagranicznego policzone jest wynagrodzenie za czas pracy w Polsce.
Podziel się:
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię