Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2021 CD

214  cena netto: 173,98 
Ilość:
Dodaj do koszyka
Ocena: 0 na 5 (opinii: 0) DODAJ OPINIĘ
negocjuj cenę

Produkt

Producent Sekocenbud
Kod producenta SK211CDBP

Specyfikacja

Forma dostawy Produkt dostarczany jest na nośniku CD
Rok (wydania) 2021
Przeznaczenie Kosztorys uproszczony, kosztorys metodą mieszaną
Liczba stanowisk 1
Zastosowanie Do domu
Do firmy
Biuletyny cen robót zawierają jednostkowe ceny robót, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi KNR, KNNR i normy zakładowe.
 
Zestaw zawiera: 
 • Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 
 • Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB 
 • Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI 
 • Biuletyn cen robót elektrycznych BRE - Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR.
 
Ceny robót mają zastosowanie do:
 • sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
 • szacowania wartości obiektów (rzeczoznawcy majątkowi) w podejściu kosztowym, w zakresie robót ujętych w biuletynie;
 • analizy i porównania cen jednostkowych, kalkulowanych przez wykonawców robót, z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju;
 • waloryzacji cen robót.
 
Dla ułatwienia wyceny przedmiarów i usprawnienia procesu przyporządkowywania do poszczególnych ich pozycji odpowiednich cen jednostkowych, od IV kwartału 2014 r. w biuletynach cen robót wprowadzamy nowy układ klasyfikacyjny robót. Układ ten dostosowany jest do grup robót wg CPV oraz rodzajów robót ujętych w biuletynach, a nie jak dotychczas tylko do rodzajów katalogów, z których nakłady rzeczowe stanowiły podstawę kalkulacji cen jednostkowych. Jednocześnie w  nowej klasyfikacji zachowane zostało powiązanie każdej roboty z odpowiednimi kodami bazy normatywnej, na  podstawie której skalkulowano poszczególne ceny jednostkowe robót.
 
Zamieszczanie w biuletynach robót cen robót według ich rodzajów, w odróżnieniu od wcześniejszego układu katalogowego (publikowanego do III kw. 2014 r.), zapewnia większą przejrzystość i czytelność tego wydawnictwa a w konsekwencji – ułatwia korzystanie z niego i poruszanie się po powszechnie stosowanej w kosztorysowaniu, symbolice klasyfikacyjnej, opartej na kodach i nazwach katalogów zawierających nakłady rzeczowe.
 
BIUELTYN CEN ROBÓT ZIEMNYCH I INŻYNIERYJNYCH BRZ
 
Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się z następujących części:
 • 1.0. Przygotowanie terenu pod budowę
 • 2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 
Ceny jednostkowe robót ziemnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.
 
W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.
 
Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:
 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR).
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".
 
BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH-INWESTYCYJNYCH BRB
 
Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się z następujących części:
 • 2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
 • 3.0. Wykonywanie instalacji budowlanych
 • 4.0. Wykończeniowe roboty budowlane
 
Ceny jednostkowe robót ogólnobudowlanych, inwestycyjnych publikowane są w tym wydawnictwie w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty. W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.
 
Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:
 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR i KNNR.
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia grupę robót wg CPV, rodzaj budownictwa , rodzaj robót, asortymentów robót lub konstrukcji, charakter robót (inwestycyjne, remontowe), kod odpowiedniego katalogu nakładów rzeczowych i numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".
 
BIULETYN CEN RÓBÓT INSTALACYJNYCH BRI
 
Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się następujących części:
 • 2.0. Roboty budowlane w zakresie sieci sanitarnych
 • 3.0. Wykonywanie instalacji sanitarnych
 
Ceny jednostkowe robót znajdujących się w Biuletynie BRI publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.
 
W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.
 
Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:
 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR).
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".
 
BIULETYN CEN ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BRE
 
Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się następujących części:
 • 2.0. Roboty budowlane w zakresie sieci energetycznych
 • 3.0. Roboty instalacyjne elektryczne w budynkach
 
Ceny jednostkowe robót ujętych w Biuletynie cen robót elektrycznych BRE publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.
 
W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.
 
Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:
 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR).
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".
 
BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR
 
Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się z następujących części:
 • 1.0. Przygotowanie terenu pod budowę
 • 2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
 • 3.0. Wykonywanie instalacji budowlanych
 • 4.0. Wykończeniowe roboty budowlane
 
Ceny jednostkowe robót ogólnobudowlanych, remontowych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.
 
W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.
 
Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych
 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR, KNNR i TZKNBK, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK.
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia grupę robót wg CPV, rodzaj budownictwa , rodzaj robót, asortymentów robót lub konstrukcji, charakter robót (remontowe, rozbiórkowe, wykonywane w obiektach zabytkowych), kod odpowiedniego katalogu nakładów rzeczowych i numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".

Opinie o Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2021 CD

zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Dodaj opinię o produkcie
Uwaga!
Podaj imię lub nick (informacja ta będzie publikowana przy ocenie):*
Podaj adres e-mail (informacja ta nie będzie nigdzie publikowana):*
Temat:*
* pola wymagane Dodaj opinię
Zobacz również
Ostatnio oglądane