ArCADia 10

2 361,60  cena netto: 1 920 
Ilość:
Dodaj do koszyka
Ocena: 0 na 5 (opinii: 0) DODAJ OPINIĘ
negocjuj cenę

Produkt

Producent ArCADiasoft

Specyfikacja

Forma dostawy Dostawa programu następuje na podany w zamówieniu e-mail.
Przedmiot dostawy to numer seryjny oraz link do programu.
Czas obowiązywania licencji Licencja jest wieczysta do zakupionej wersji programu
Wersja językowa Polska
Platforma Windows 10, 8.1, 8, 7 32/64-bit
Liczba stanowisk 1
Zastosowanie Do domu
Do firmy
Ważna informacja Po złożeniu zamówienia na aktualizację należy na adres sklepu przesłać licencje z wersji obecnie posiadanej programu.

ArCADia 10 to oprogramowanie CAD dedykowane dla branży budowlanej wspomagające projektowanie 2D i 3D, oparte o platformę IntelliCAD która należy do konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium). ArCADia 10 jest więc oprogramowaniem opartym o znaną i rozwijaną od wielu lat platformę CAD, która gwarantuje pełną zgodność z formatem DWG. Jednocześnie jest pierwszym polskim oprogramowaniem dla branży budowlanej pozwalającym projektantowi pracować zgodnie z założeniami technologii BIM [Building Information Modeling]. ArCADia 10 to innowacyjne oprogramowanie w którym zastosowano wiele rozwiązań zdecydowanie przyspieszających pracę projektowe w branży budowlanej. Użytkownik dzięki wykorzystaniu obiektów takich jak ściana wielowarstwowa, drzwi czy okna może szybko wykonywać rysunki CAD, jednocześnie nie tracą c nic z pełnej zgodności wykonanego projektu z formatem DWG.

Program ArCADia 10 łamie monopol firmy Autodesk na rynku programów CAD w Polsce, łamie niczym nieuzasadnione zawyżanie cen i udowadnia, że program o wysokiej jakości i funkcjonalności może być dostępny za cenę odpowiadającą możliwościom każdego projektanta. Jest to filozofia działania zgodna z założeniami naszej firmy, gdzie liczy się profesjonalizm, dobro Klienta i zaspakajanie jego potrzeb. Dlatego zachęcamy Państwa do obdarzenia zaufaniem tego programu i zapraszamy Państwa do skorzystania z innowacyjnych rozwiązań jakie oferuje ArCADia 10. Wierzymy, że zastosowane w programie innowacyjne rozwiązania otwierające drogę do pracy z projektami BIM pozwolą każdemu z Państwa na jakościową zmianę swojej pracy i wspólne z nami zbudowanie strategii własnego rozwoju.

Podstawowe możliwości programu ArCADia 10.
Program ArCADia 10 posiada w podstawowej funkcjonalności bez modułów branżowych funkcje bazowe systemu ArCADia BIM, jednocześnie integruje w jednym interfejsie wszystkie moduły branżowe i narzędziowe systemu.

Arcadia


Funkcje bazowe systemu ArCADia BIM:

PORÓWNYWARKA DOKUMENTÓW:

 

 • Funkcja systemu ArCADia BIM służąca do porównywania projektów w systemie ArCADia i znajdowania różnic między nimi.


SCALARKA DOKUMENTÓW:

 • Narzędzie pozwalające zawrzeć w jednym dokumencie kilka projektów różnych instalacji.


ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.


WPROWADZANIE:

 • Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.


ŚCIANY:

 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
 • Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów i dachu) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła.


OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.
 • Możliwość zdefiniowania występu parapetu od krawędzi ściany na zewnątrz (od strony opisu) i wewnątrz pomieszczenia. Definiowana jest także grubość parapetu.
 • Możliwość wyłączania parapetu w oknach.


STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji).


ArCADia-STROPY TERIVA:

 • Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny, niezbędne do wykonania stropu.
 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych.


POMIESZCZENIA:

 • Automatycznie tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych.
 • Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane jest jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie sztuczne.
 • Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru.


PODCIĄGI:

 • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów, jak i strzemion.


SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym, okrągłym i eliptycznym.


KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
 • Kształtki kominowe.


SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Nowy wygląd schodów monolitycznych ze stopnicą lub ażurowych z policzkami. Możliwość wyboru elementów stopnia i ich wyglądu.


TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych zapisanych w formacie DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenie kolizji w projekcie.


WIDOK 3D:

 • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać, np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
 • Zapis aktualnej sceny jako plik w formacie bmp, jpg lub png.


ELEMENTY POMOCNICZE:

Osie modularne:

 • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.


Tabelki:

 • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
 • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
 • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.


Szablony:

 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.).
 • Menadżer typów zarządzający typami używanymi w dokumencie i istniejącymi w bibliotece globalnej. Od teraz w szablonach można zapisywać jakie typy obiektów będą używane.


Układy:

 • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Zapisują się wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach.


Biblioteka typów:

 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu.
 • Modyfikacja biblioteki podczas projektowania poprzez zapis tworzonych typów.
 • Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu.


Wymiarowanie:

 • Liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.


Zestawienia:

 • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji.
 • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami.
 • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
 • Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego).
 • Bezpłatny edytor tekstu ArCADia-TEXT, który uruchamiany jest przy eksporcie do pliku rtf. 
 • Możliwość edycji i korekty zestawień jeszcze przed zapisem, wydruk, dodanie, np. loga. ArCADia-TEXT zapisuje do formatów: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF.
 • Komunikacja z innymi systemami:
 • Eksport projektu w formacie XML.


OBIEKTY:

 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
 • Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Wprowadzanie obiektów 2D i 3D z zadaniem kąta w osi Z podczas wstawiania.
 • Możliwość obrotu obiektów 3D w osiach X i Y,  zmiana symbolu na rzucie na żądanie.


KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia):

 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w widoku 3D.


Rozszerzony silnik graficzny 2D / 3D
Program jest dostępny w dwóch odmianach, w wersji pełnej ArCADia 10 / PLUS 10 oraz w wersji ArCADia LT 10 z obsługą ograniczoną do widoku 2D, umożliwiając Klientom dopasowanie go do własnych potrzeb i aktualnych zadań projektowych. Program ArCADia 10 we wszystkich wersjach posiada nowy interfejs graficzny, gdzie wszystkie opcje znajdują się na wstążkach umieszczonych na górze ekranu.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:
Program ArCADia 10 posiada wszystkie możliwości programu ArCADia LT 10, dodatkowo rozszerzone jest o następujące funkcje:

 • Rozszerzone tworzenie rysunków 2D (proste, multilinie, splajny, szkicowanie i więcej opcji rysunkowych) i pełną modyfikację (podstawowymi i bardziej zaawansowanymi funkcjami: fazowanie, przerywanie, łączenie, dopasowywanie itd.).
 • Tworzenie rysunków 3D (klin, stożek, kula, prostopadłościan, walec itd.) poprzez rysowanie i pełną modyfikację wszystkich elementów z możliwością czytania brył ACIS.
 • Wprowadzanie, definiowanie i edycja bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i True Type).
 • Wymiarowanie: liniowe, kątowe i łuków, możliwość definiowania własnych stylów.
 • Wsparcie wymiarów zespolonych.
 • Precyzyjne drukowanie w obszarze modelu i arkusza poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
 • Eksport do pliku PDF.
 • Edycja i wstawionych referencji w plikach dwg.
 • Nowe funkcje obsługi warstw zarządzane rzez Menadżera edycji warstw, nowe narzędzia do obsługi i filtrowania warstw. Możliwość ustawiania przezroczystości warstw i zamrażania warstw w rzutni w obszarze papieru.
 • Zaawansowana opcja szybkiego wyboru.
 • Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu. Stworzony wirtualny model przestrzenny projektu przedstawiony jest z różnymi materiałami nałożonymi na poszczególne płaszczyzny, rozróżniając powierzchnie gładkie od chropowatych, szyby od luster, powierzchnie oświetlone od zacienionych, określając punkt obserwacji, zakres widzenia i pozycje oświetlenia.


NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNE PROJEKTOWANIE:
Siatka pomocnicza dostosowana do aktualnego powiększenia, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.
Automatyczne rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.

OBSŁUGA FORMATU DWG:
ArCADia obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji – rysunki wykonane np. w programie AutoCAD® są odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekształceń.
Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD® od 2.5 do 2013 z uwzględnieniem zmian z 2014 r.

ANALOGIA Z PROGRAMEM AutoCAD®:

 • Czytelny interfejs programu.
 • Linia komend i ich wywoływanie.
 • Praca na warstwach.
 • Eksplorer analogiczny do Design Center.
 • Dokowalny panel właściwości.
 • Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
 • Style wymiarowania i tekstu.
 • Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
 • Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania ortogonalnego (ORTO), itp.
 • Import linii oraz stylów wymiarowania.


PEŁNA PERSONALIZACJA PROGRAMU:

 • Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku.
 • Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS, DRX, IRX.

 

Tabela z porównaniem wybranych funkcji CAD w różnych wersjach programu.
Tabela

 


Dlaczego warto kupić ArCADia 10 ?

 

 

 • Program gwarantuje pełną zgodność wykonanego projektu z formatem DWG.
 • Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs.
 • Został zaprojektowany jako modułowy system BIM, użytkownik ma możliwość stopniowego rozszerzania funkcjonalności aplikacji zależnie od potrzeb projektowych.
 • Pozwala projektantowi na pracę według założeń technologii BIM.
 • Udostępnia możliwość współpracy z innymi projektantami - branżystami, wymiany plików DWG, scalania i porównywania elementów projektu wykonanych przez współpracowników.
 • Posiada wsparcie dla platformy 64-bit, dzięki której uzyskuje wysoką wydajność aplikacji.

Opinie o ArCADia 10

zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Dodaj opinię o produkcie
Uwaga!
Podaj imię lub nick (informacja ta będzie publikowana przy ocenie):*
Podaj adres e-mail (informacja ta nie będzie nigdzie publikowana):*
Temat:*
* pola wymagane Dodaj opinię

Wymagania systemowe programu :

 • komputer klasy Pentium 4 (zalecany Pentium Core 2 Duo)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 4 GB)
 • około 1 GB wolnego miejsca na dysku na instalację
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0
 • napęd DVD-ROM
Zobacz również
Ostatnio oglądane